lokakuu 4, 2016

Itsepuolustus

Oulun Kamppailuklubilla opetettavan itsepuolustuksen tavoite on jokaisen harjoittelijan henkilökohtaisen turvallisuuden parantaminen, yksinkertaisen ja tehokkaan harjoittelun kautta. Opettamamme itsepuolustus ei edusta suoraan mitään tiettyä tyyliä tai lajia, mutta taustalla vaikuttavat mm. sellaiset lajit kuin Defendo, Senshido ja Impact. Itsepuolustusharjoittelua kehitetään ja tutkitaan Kamppailuklubilla kokoajan, joten voimme tarjota laadullisesti erittäin korkea tasoista opetusta. Itsepuolustuksesta vastaavilla valmentajilla on yhteensä yli 100 vuoden harjoittelutausta.

Itsepuolustus poikkeaa filosofialtaan muista kamppailulajeista hyvin merkittävästi. Siinä, missä kamppailulajeja määrittävät säännöt ja harjoittelun päämääränä on urheilusuoritus, on itsepuolustusharjoittelun tavoitteena oppia tunnistamaan väkivaltaisia tilanteita, oppia lukemaan hyökkäystä ennakoivia merkkejä ja oppia toimimaan ennakoivasti, jotta tilanteita pystytään välttämään tai niistä pystytään pakenemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toimintaa määrittelee hyvin pitkälle hätävarjeluoikeus.

Harjoitteluun pääsee mukaan kuukauden peruskurssin kautta, jonka aikana opetetaan perusteet fyysisestä itsepuolustuksesta ja käydään läpi teoriaa, mikä aukaisee itsepuolustuksen kokonaisuutta harjoittelijalle laajemmin. Harjoittelu kostuu perustekniikoista ja niiden soveltamisesta erilaisiin tilanteisiin. Erityyppiset harjoitteet kasvattavat itsevarmuutta ja taitoja toimia aktiivisesti väkivaltaisissa tilanteissa, jos harjoittelija joutuu väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Harjoittelussa ei keskitytä lihaskunnon kasvattamiseen, mutta harjoittelu on suunniteltu nousujohteiseksi ja on erittäin fyysistä, joten myös kunto kohoaa ja paino putoaa.

Järjestämme myös pelkästään naisille suunnattuja itsepuolustuskoulutuksia, joissa ohjelma on suunniteltu erityisesti sellaisia uhkatilanteita vastaan, joita naisten yleisimmin kohtaavat.

LAJIESITTELY: ITSEPUOLUSTUS