Jäsenehdot & Rekisteriseloste

OULUN KAMPPAILUKLUBI JÄSENSOPIMUS – SOPIMUSEHDOT (1.11.2016 ALKAEN)

JÄSENYYSEHDOT

Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi ja vähintään sopimukseen merkityn vähimmäisajan (jäsenyysjakso 6 kk tai 12 kk). Jäsenyysjakson päätyttyä asiakkaan jäsenyys ja hinnoittelu muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Jäsenyyden irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanominen tulee tehdä lähettämällä vapaamuotoinen irtisanomisilmoitus sähköpostilla osoitteeseen: info(at)oulunkamppailuklubi.fi tai ilmoittamalla asian Art of Fight – store-myymälässä. Jäsenyys katsotaan päättyneeksi asiakkaan palauttaessa kulkukortin.

Jäseneksi liittymisen yhteydessä asiakkaalta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen kertaluontoinen avausmaksu (20€). Avausmaksulla katetaan jäsenyyden perustamiskuluja, sekä kulkukortin kustannukset. Avausmaksua ei palauteta, vaikka jäsenyys myöhemmin irtisanottaisiin. 

Laskut lähetetään sähköpostiin ja asiakas on velvollinen tarkastamaan myös roskapostikansion ilmoittamansa sähköpostiosoitteen roskapostisuodattimen vuoksi. Suosittelemme jäsenillemme e-laskun käyttöä. Paperilaskuista perimme voimassaolevan hinnaston mukaisen toimitusmaksun 5 €. Paperilaskuihin tuleva toimitusmaksu johtuu paperilaskujen lähettämisestä aiheutuvista kustannuksista. E-lasku on jäsenillemme ilmainen ja ympäristöystävällinen.

Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden maksutavat:

A) KÄTEIS-/KORTTIMAKSU MYYMÄLÄÄN

Jäsenmaksut voi suorittaa Art of Fight – storeen käteisellä tai pankki-/luottokortilla myymälän aukioloaikoina. Jäsenmaksut laskutetaan automaattisesti 2 viikkoa ennen uuden jäsenmaksukuukauden alkua, eikä niitä voi enää laskun lähettämisen jälkeen maksaa myymälään.

B) E-LASKU

Kuukausimaksu voidaan maksaa e-laskulla niin, että maksu veloitetaan eräpäivänä. Jäsenelle annetaan ohjeet e-laskulla maksamiseen jäsenkortin mukana. Jäsenen tulee tutustua huolellisesti ohjeeseen, jotta maksu tulee suoritettua oikein.

C) ERIKOISMAKSUVÄLINEET

Kuukausimaksu voidaan maksaa myös mm. Smartumilla, ePassilla, Edenredillä ja Eazybreakilla (näitä maksuvälineitä kutsutaan näissä ehdoissa erikoismaksuvälineiksi). Jos sinulla on käytössä joku muu esim. työnantajan myöntämä liikuntaetu, varmista sen toimivuus Art of Fight – storesta.

Allekirjoitetut liikuntasetelit tuodaan Art of Fight – storeen, sen aukioloaikana. Smartum-saldolla maksettaessa tulee lähettää kuitti maksusta osoitteeseen info(at)oulunkamppailuklubi.fi.

Erikoismaksuvälineillä voidaan maksaa vain täysiä kuukausia ja jäsenelle ilmoitetaan sähköpostilla, mihin asti kuukausimaksut on maksettu. Mikäli seteleillä maksettaessa setelien arvo ylittää täysien kuukausien kuukausimaksun, ei erotusta palauteta. Erikoismaksuvälineillä maksettaessa on maksu suoritettava tai kuitti maksusta esitettävä viimeistään kolme viikkoa ennen halutun maksun eräpäivää, jotta kyseinen kuukausimaksu voidaan hyvittää. Mikäli maksu suoritetaan myöhemmin, tulee jäsenen maksaa kyseisen kuukauden kuukausimaksu e-laskulla. Tällöin erikoismaksuvälineellä tehty maksu hyvitetään seuraavien kuukausien kuukausimaksuista.

3.2. JÄSENYYDEN TAUOTUS

6 kk:n ja 12 kk:n jäsenyyksissä sallitaan enintään yksi taukokuukausi vuodessa. Tauon ajaksi asiakas voi valita yhden haluamansa jäsenyyskuukauden laskutusvälin, jonka ajan jäsenkortti on poissa toiminnasta eikä kuukausimaksua peritä. Pidempää taukoa varten (yli 1kk) esim. sairauden vuoksi, asiakkaan on esitettävä asiaan kuuluva sairauslomatodistus. Ellei asiakas halua esittää sairauslomatodistusta jäsenyyden tauottamiseksi, on hänen irtisanottava jäsenyytensä normaalien irtisanomisehtojen mukaisesti.

3.3. VUOSIJÄSENYYS

Vuosijäsenyys alkaa, kun avausmaksu ja ensimmäinen jäsenmaksu on maksettu. Vuosijäsenyys on voimassa vuoden määräajan jäsenyyden alkamispäivästä lukien, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Vuosijäsenyyden päätyttyä asiakkaan jäsenyys ja hinnoittelu muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Halutessaan asiakas voi muuttaa jäsenyyden 6 kk:n jäsensopimukseen tai uusia 12kk jäsenyyden ilman kustannuksia. Ellei asiakas kuitenkaan halua lainkaan jatkaa jäsenyyttä hänen on irtisanottava sopimus samoin kuin muissa toistaiseksi voimassaolevissa jäsenyyksissä. Mikäli asiakas sairastuu maksetun vuosijäsenyyden aikana ja jäsenyys keskeytyy yli kuukauden ajaksi, hänen on esitettävä asiaankuuluva sairauslomatodistus. Sairausloman kesto lisätään käyttöaikana ennakkoon maksetun jäsenyysajan jatkoksi.

4. JÄSENKORTTI

Oulun Kamppailuklubin jäsenille tehdään avausmaksun ja kuukausi- tai vuosimaksun maksamisen jälkeen henkilökohtainen jäsenkortti. Jäsenkortin voi noutaa Art of Fight – storesta aukiolo-aikoina. Jäsenkortti toimii kulkukorttina Oulun Kamppailuklubin tiloihin ja se mahdollistaa Oulun Kamppailuklubin palvelujen käytön jäsenyyden aikana. Jäsenkortilla asiakkaamme saavat myös erilaisia etuja sopimuskumppaneidemme tuotteista. Jäseneduista tarkemmin Oulun Kamppailuklubin nettisivuilla.

Jäsenkortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse info(at)oulunkamppailuklubi.fi Oulun Kamppailuklubin henkilökunnalle. Uusi jäsenkortti tehdään jäsenelle avausmaksun hinnalla. Vialliset kortit vaihdetaan veloituksetta, mutta vääränlaisessa käytössä vaurioituneen kortin uusimisesta veloitetaan avausmaksua vastaava korvaus. Jäsenkortti on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. 

5. YLEISET JÄSENEHDOT

Oulun Kamppailuklubin jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle henkilölle. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Jos Oulun Kamppailuklubi havaitsee kortin väärinkäytöksiä, on sillä oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 200 € sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytöksen takia, Oulun Kamppailuklubilla ei ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle. Oulun Kamppailuklubi voi harkintansa mukaan joko keskeyttää tai päättää jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai harjoitussalin ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi tai jos jäsentä ei tunneta enää rehelliseksi, luotettavaksi ja ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva. Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info(at)oulunkamppailuklubi.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. Oulun Kamppailuklubilla on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään. Toistaiseksi voimassaolevassa jäsenyydessä ei ole taukomahdollisuutta, paitsi raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella. Tauosta tulee sopia erikseen Oulun Kamppailuklubin henkilökunnan kanssa ja sen perusteesta tulee esittää luotettava todistus. Harjoittelu Oulun Kamppailuklubilla tapahtuu jäsenen omalla vastuulla ja jäsenen tulee noudattaa Oulun Kamppailuklubin yhteisiä sääntöjä sekä muita ohjeistuksia. Jäsenen tulee huomioida, että Oulun Kamppailuklubilla ei ole aina henkilökuntaa paikalla. Oulun Kamppailuklubi ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tai tämän omaisuudelle. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan. Oulun Kamppailuklubilla on oikeus perua yksittäisiä harjoituksia. Jäsenen tulee ilmoittaa Oulun Kamppailuklubilla nimen, puhelinnumeron, osoitteen sekä tilinumeron muutoksesta. Oulun Kamppailuklubi pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutokset ilmoitetaan Oulun Kamppailuklubin verkkosivuilla ja jäsenille lähetettävällä uutiskirjeellä ja ne astuvat voimaan ilmoituspäivää seuraavan kuun alusta lukien. Oulun Kamppailuklubilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset Sopimusehdot löytyvät Oulun Kamppailuklubin verkkosivuilta. Oulun Kamppailuklubilla ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan Oulun Kamppailuklubin tai osan siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Oulun Kamppailuklubilla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.

6. KUVAAMINEN

Oulun Kamppailuklubin harjoituksia kuvataan sosiaaliseen mediaan markkinointi tarkoitukseen. Harjoituksissa olevat jäsenet saattavat näkyä kuvissa ja videoissa. Mikäli haluat ettei sinua näy kuvissa/videoissa, voit ilmoittaa asiasta videonkuvaajille. Kunnioitamme toivettasi ja jätämme sinut pois materiaalista.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Oulun Kamppailuklubin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos
21.4.2021. Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Kamppailuklubi Oy / Y-tunnus: 2353281-9
Tyrnäväntie 16 F
90400 OULU
FINLAND

044 2387137

info@oulunkamppailuklubi.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Tomi Kaarela
tomi@oulunkamppailuklubi.fi

3. REKISTERIN NIMI

Oulun Kamppailuklubi  | Asiakasrekisteri
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteriä käytetään Oulun Kamppailuklubin kuntosalin sekä ryhmäliikuntatuntien kulunseurantaan. Asiakasrekisteriin kuuluminen on edellytys Oulun Kamppailuklubin palveluiden käytölle. Asiakasrekisterin pitäminen on välttämätöntä, sillä se mahdollistaa rekisterinpitäjälle asiakkaan ostamien palveluiden tarjoamisen. Käytämme tietoja myös uutiskirjeemme lähettämiseen, sekä ajoittaisista tarjouksistamme informoimiseen. Informoimisen kanavina käytetään asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta sekä mahdollisesti puhelinnumeroa tekstiviestin muodossa. Ilmoitamme jokaisen markkinointiviestimme yhteydessä asiakkaan mahdollisuudesta poistaa sähköpostinsa tai puhelinnumeronsa postituslistalta.

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden hallintaan liittyvissä asioissa (mm. palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta ja perintää varten, reklamaatioiden käsittelemiseksi, asiakastuessa ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi), asiakasviestinnässä sekä Oulun Kamppailuklubin ja sen yhteistyokumppaneiden tarjoamien palvelujen markkinoinnissa seka palvelujen kehittamisessa.

Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
• Jäsenyystyyppi
• Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
• Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden
tilaaminen)
• Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –
kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
• Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
(esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien
tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä
asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
• Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi
seuraavia tietoja:
• Asiakasnumero
• Laskutus- ja perintätiedot
• Käyttäjätunnus
• Salasana

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietojen lähteenä toimii asiakas itse ostaessaan palvelua tai rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi verkkosivuillamme osoitteessa www.oulunkamppailuklubi.fi, sekä asioidessaan jäsenyyteen liittyvissä asioissa Oulun Kamppailuklubin Art of Fight – Store -myymälässä. Asiakas vastaa siitä, että hänen toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Henkilotiedot on suojattu ulkopuolisten kaytolta palomuurein, virustorjuntaohjelmin, henkilokohtaisin kayttajatunnuksin ja salasanoin. Henkilotietoihin paasy on ainoastaan Oulun Kamppailuklubin valtuuttamilla henkiloilla, joiden tyotehtavat edellyttavat henkilotietojen kasittelya. Ilmaisemme henkilotietoja vain luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten maksupalvelutarjoajalle. Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu
Terminaali

044 238 7137
(Vastaamme puheluihin KlubiStoren aukioloaikojen mukaan).
KlubiStoren aukioloajat:
Ma-To 16-21, Pe 16-20

info@oulunkamppailuklubi.fi